Hiển thị một kết quả duy nhất

12.990.000
10.990.000
9.990.000
7.990.000
6.990.000
5.990.000
5.990.000